AKTUALNI BROJ

Izdvajamo iz novog broja Shock časopisa

1. UVODNIK

Cecilija Rotim

2. SVJETSKA FEDERACIJA MEDICINSKIH SESTARA INTENZIVNE

SKRBI: BRISBENSKA DEKLARACIJA O KULTUROLOŠKI

OSJETLJIVOJ ZDRAVSTVENOJ NJEZI U INTENZIVNOJ SKRBI

Adriano Friganović, Melissa Bloomer, Holly Northam,

Sonja Kalauz, Mary Zellinger, Violeta Lopez, Paul Fulbrook

3. UTJECAJ SOCIJALNE IZOLACIJE NA PACIJENTA

Iva Marinović, Biljana Kurtović

4. PERCEPCIJA MLADIH O ZANIMANJU MEDICINSKIH SESTARA

Gloria Valičević, Cecilija Rotim

5. KAKO MEDICINSKA SESTRA MOŽE OSTVARITI USPJEŠNU

KOMUNIKACIJU S PACIJENTOM: IZAZOVI I PREPREKE

Ivan Domitrović

6. PRETILOST DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

Ivana Jasić, Mara Županić

7. ZDRAVSTVENA NJEGA OSOBA OBOLJELIH OD HEMOFILIJE

Jelena Mijatović, Štefanija Ozimec – Vulinec

8. VJEŠTINE I ZNANJA MEDICINSKIH SESTARA U LIJEČENJU

POREMEĆAJA SRČANOG RITMA

Marijana Pilić, Adriano Friganović

9. ETIČKI PRISTUP DJETETU PRI PRIPREMI ZA OPERATIVNI

ZAHVAT

Marina Jurić

10. NUTRITIVNE POTREBE NEUROKIRURŠKIH BOLESNIKA

Matea Jambreković

11. POVEZANOST DEPRESIJE I MOŽDANOG UDARA: ŠTO

MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR TREBA ZNATI

Mateo Kosier

12. POJAVNOST INFEKCIJA KOD PROVOĐENJA KATETERIZACIJE URINARNOG TRAKTA

Milena Fiket

13. PRAVOVREMENO PREPOZNAVANJE PROBLEMA NISKOG RASTA

Ivana Stanić, Ana Borošak

Shock, Godina X, Broj 3

Shock časopis arhiva časopisa