AKTUALNI BROJ

Izdvajamo iz novog broja Shock časopisa

UVODNIK

Cecilija Rotim

ENTERALNA PREHRANA KIRURŠKIH BOLESNIKA

Kristijan Civka, Ana Radan

SESTRINSKA SKRB KOD BOLESNIKA S MONITORINGOM

INTRAKRANIJALNOG TLAKA

Danijel Mijatović, Amra Hamzagić, Silvija Kiš, Kristina Kolar

SPREMNOST BOLNICA ZA KRIZNA STANJA

Dijana Lujanac, Martina Dušak

TRANSKATETERSKA IMPLANTACIJA AORTALNE VALVULE I

ULOGA MEDICINSKE SESTRE

Ena Klarić

ENTERALNA PREHRANA NEDONOŠČETA I NOVOROĐENČETA

U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA

Hana Cindrić, Kristina Čokor

SPECIFIČNOSTI ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA S

TUMORIMA SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA

Iva Marinović, Biljana Kurtović

KVALITETA ŽIVOTA KOD OSOBA NAKON OPERATIVNOG

ZAHVATA HERNIJE INTERVERTEBRALNOG DISKA

Lorena Manović, Ivana Raković, Vesna Svirčević

REANIMACIJA NOVOROĐENČETA

Kristina Čokor, Hana Cindrić

UTJECAJ OBRAZOVANJA MEDICINSKIH SESTARA NA

KVALITETU ZDRAVSTVENE NJEGE

Lorena Manović

MOTIVACIJA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA –

KVALITETNIJA ZDRAVSTVENA NJEGA

Mateo Kosier, Mirjana Oršić, Vesna Svirčević

ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S EPILEPSIJOM

Sanja Cvrtila, Anica Cajhen

INTERVENCIJE MEDICINSKE SESTRE KOD PRIMJENE

PARENTERALNE PREHRANE NAKON OPSEŽNIH

ABDOMINALNIH ZAHVATA – RADIKALNE CISTEKTOMIJE I

HIPECA

Valerija Maksimović, Antonija Strojny

Shock, Godina XI, Broj 2

Shock časopis arhiva časopisa